kesä
21

MOODBOARD

julkaistu 21 kesäkuun 2022 kategoria with 0 Comments

Suunnittelutyö alkaa asiakkaan tarpeiden kartoittamisella, jonka jälkeen siirrytään ideointivaiheeseen. Ideointivaiheessa määritellään suunnittelukohteen tavoiteltu ilme. Ilme havainnollistetaan moodboardilla.

Moodboardiin sisältyy pintamateriaalit, kalusteet, tunnelma, sisustusratkaisut sekä mm. valaistus.

Moodboard on projektin punainen lanka. Se on pohjana koko suunnitelmalle.