MOODBOARD

Suunnittelutyö alkaa asiakkaan tarpeiden kartoittamisella, jonka jälkeen siirrytään ideointivaiheeseen. Ideointivaiheessa määritellään suunnittelukohteen tavoiteltu ilme. Ilme havainnollistetaan moodboardilla.

Moodboardiin sisältyy pintamateriaalit, kalusteet, tunnelma, sisustusratkaisut sekä mm. valaistus.

Moodboard on projektin punainen lanka. Se on pohjana koko suunnitelmalle.