Opastekonsepti

70-luvulla rakennetun sairaaan opasteiston oli aika uusiutua. Tilojen käyttötarkoitus muuttuu, uusia tiloja on suunnitteilla sekä parhaillaan työnalla. Sairaalan vanha opasteisto ei enään palvellut sen käyttäjiä parhaalla mahdollisella tavalla. Uudelta opastejärjestelmältä toivottiin mm. sairaalan arkkitehtuuriin istuvaa ilmettä ja kokonaan uudenlaista koodausta, joka on helposti päivitettävissä. Opastejärjestelmän suunnittelun lähtökohtia olivat käyttäjälähtöisyys, esteettömyys sekä opasteiston päivittäminen. Lisäksi sairaalamaista ympäristöä haluttiin pehmentää värikkäällä opasteistolla, joka on osa sisustusta. Taustatyö toteutettiin kohteen dokumentoinnilla, kyselyillä sekä työpajoilla. Ideointia ja suunnittelua toteutettiin erilaisissa työpajoissa. Työpajoihin osallistui asiakkaita sekä henkilökuntaa. Opasteita testattiin ja arvioitiin sairaalan asiakasraadilla, henkilökunnalla sekä heikkonäköisillä.

Opastejärjestelmään sisältyy erilaisia elementtejä:

– käytäville sijoitettavat katto-opasteet

– osastojen oviopasteet

– kerros- ja infokartat

– värikoodaus kerroksittain, väripinnat

– potilaskutsukirje

– sairaalaympäristöön suunnitellut piktogrammit

– ulko-opasteet