Koti

Vanhaan  kaksikerroksiseen omakotitaaloon suunniteltiin lähes kaikki tilat uudelleen. Keittiö ja olohuone avattiin yhdeksi isoksi tilaksi, jonne sijoittui myös ruokailutila. Toinen suuri muutos tapahtui alakerran varastotilassa, jonne suunniteltiin varastoinnin lisäksi kodinhoitohuone. Kodin seinäpinnoille valittiin erilaisia pinnoitteita, joiden struktuurit tulevat esille valaistuksen ansiosta. Värimaailma ja materiaalit valittiin aikaa kestäväksi. Valaistus suunniteltiin niin, että sitä voidaan säätää tilanteen mukaan. Suunnitelmaan sisältyi kiintokaluste- ja irtokalustesuunnittelua, valaistussuunnittelua, pintamateriaalivalinnat sekä 3D-visualisointia.

Palvelumuotoilu

Opastejärjestelmän taustatyö toteutettiin yhdessä käyttäjien sekä sairaalan henkilökunnan kanssa. Tarkoituksena oli selvittää yleisimmät reitit joita sairaalassa käytetään. Haastatteluiden avulla saatiin selville mitkä paikat ovat hukassa, minne löydetään helposti ja mitkä asiat vaikuttavat itseohjautuvuuteen sairaalassa. Haastatteluiden perusteella luotiin käyttäjäskenaariot, joiden avulla visualisoimme yleisimmät reitit sekä palvelupolun kontaktipisteet.

Opastekonsepti

70-luvulla rakennetun sairaaan opasteiston oli aika uusiutua. Tilojen käyttötarkoitus muuttuu, uusia tiloja on suunnitteilla sekä parhaillaan työnalla. Sairaalan vanha opasteisto ei enään palvellut sen käyttäjiä parhaalla mahdollisella tavalla. Uudelta opastejärjestelmältä toivottiin mm. sairaalan arkkitehtuuriin istuvaa ilmettä ja kokonaan uudenlaista koodausta, joka on helposti päivitettävissä. Opastejärjestelmän suunnittelun lähtökohtia olivat käyttäjälähtöisyys, esteettömyys sekä opasteiston päivittäminen. Lisäksi sairaalamaista ympäristöä haluttiin pehmentää värikkäällä opasteistolla, joka on osa sisustusta. Taustatyö toteutettiin kohteen dokumentoinnilla, kyselyillä sekä työpajoilla. Ideointia ja suunnittelua toteutettiin erilaisissa työpajoissa. Työpajoihin osallistui asiakkaita sekä henkilökuntaa. Opasteita testattiin ja arvioitiin sairaalan asiakasraadilla, henkilökunnalla sekä heikkonäköisillä.

Opastejärjestelmään sisältyy erilaisia elementtejä:

– käytäville sijoitettavat katto-opasteet

– osastojen oviopasteet

– kerros- ja infokartat

– värikoodaus kerroksittain, väripinnat

– potilaskutsukirje

– sairaalaympäristöön suunnitellut piktogrammit

– ulko-opasteet

Toimisto

Tavoitteena oli suunnitella käyttäjä- ja toimintaystävälliset, laadukkaat sekä YIT Rakennusliikkeen ilmettä ja toimintaa tukevat toimitilat. Rakennuspuolelle ja asuntomyynnin puolelle toivottiin toisistaan poikkeavaa, mutta yhtenäistä ilmettä, joista syntyy kävijälle wow-elämys. Henkilökunnan haastatteluista nousi vahvasti esille erilaisia toivomuksia ja tavoitteita. Tiloihin haluttiin monitilatoimistojen tyypillisiä alueita, joista käyttäjät voisivat tarpeen mukaan valita itselleen ja työtehtävilleen parhaiten sopivan. Tiloihin haluttiin yhteiset keittiö- ja ruokailualueet, avonainen istuskelualue, neuvottelutilat, esittelypiste/ mallialue sekä omat työpisteet. Suunnitelma piti sisällään kiintokaluste- ja irtokalustesuunnittelun, valaistussuunnittelun, pintamateriaalivalinnat sekä graafista suunnittelua (teippaukset). 

Tapahtuma

Tavoitteena oli suunnitella elämykselliset ja inspiroivat ryhmätyötilat sekä illalistilat. Tapahtumasuunnitteluun sisältyi ison ja korkean tori-alueen sisustusuunnittelu vanhassa punatiilisessä kalustetehtaassa. Ideana oli rakentaa ryhmätyötiloja kevyillä väliseinillä/tilanjakajilla. Tilanjakajina toimivat vaaleat verhot, jotka rajasivat ryhmien työtilat omaksi alueeksi. Ryhmätyötilojen kalustus toteutettiin yhteistyökumppanien irtokalusteilla, joita olivat:  Pedro , Isku InteriorNovapakKerainterior ja Green House Effect. Lisäksi tapahtuman osallistujille suunniteltiin illallinen vanhan kalustetehtaan raakatilaan. Tunnelma luotiin valaistuksella, musiikilla sekä näyttävällä kattauksella. Suunnitelmaan sisältyi: valaistusuunnittelu, irtokalustevalinnat, tilasuunnittelu, graafinen suunnittelu sekä suunnittelun toteutuksen koordinointi. 

Suunnittelussa oli mukana MAIN interiors.