• Kuva / Kapanala Sisustusarkkitehdit
    Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu

Opastejärjestelmän taustatyö toteutettiin yhdessä käyttäjien sekä sairaalan henkilökunnan kanssa. Tarkoituksena oli selvittää yleisimmät reitit joita sairaalassa käytetään. Haastatteluiden avulla saatiin selville mitkä paikat ovat hukassa, minne löydetään helposti ja mitkä asiat vaikuttavat itseohjautuvuuteen sairaalassa. Haastatteluiden perusteella luotiin käyttäjäskenaariot, joiden avulla visualisoimme yleisimmät reitit sekä palvelupolun kontaktipisteet.

  • Asiakas
    Sairaala
  • Ajankohta
    2015 I Työn alla